ZDROWIE ZACZNIJ OD WODY

SZUNGIT

NATURALNY FILTR

Opracowania z zakresu gospodarki odpadami


Zgodnie do obowiązujących przepisów zawartych w ustawach „Prawo ochrony środowiska”, wszystkie podmioty gospodarcze wytwarzające odpady i nimi gospodarujące, zobowiązane są do posiadania stosownych decyzji administracyjnych, t.j.:

 • Zezwolenia na zbieranie odpadów;
 • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 • Zezwolenia na transport odpadów;
 • Zezwolenia na wytwarzanie odpadów;
 • Pozwolenia zintegrowanego.


Jednocześnie ustawodawca nakazuje prowadzenie sprawozdawczości w zakresie:

 • Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami;
 • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.


Wykonujemy:

 • Karty informacyjne przedsięwzięcia;
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z operatami przeciwpożarowymi;
 • Wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zbieranych odpadów;
 • Wnioski o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów;
 • Raporty Środowiskowe.